Vliv pohybové aktivity na lidský organismus I – Psychika

Psychikou začínáme z více důvodů. Tím prvním může být fakt, že samo rozhodnutí cvičit a vůle v něm vytrvat je záležitostí psychiky. Tím druhým může být to, že vzbuzuje-li nějaká aktivita nelibé pocity či stres, je velká pravděpodobnost až jistota, že v ní pokračovat nebudeme. A pokud ano, pak ztratíme velkou část příznivých účinků, které by daná aktivita mohla přinést.

Jak tedy pohybová aktivita ovlivňuje psychiku? Jako první bychom uvedli pouhou radost a uspokojení z pohybu. Člověk byl stvořen k pohybu a pohyb je jeho přirozeností. Každý v sobě má tuto touhu ukrytou, možná různě hluboko, ale má ji. Můžeme říci, že dá-li se člověk do pohybu (chůze, běh), spouští určité vývojově staré mechanismy, které jej přibližují zpátky k přírodě a k sobě samému.

Dalším příznivým účinkem je to, že pohybová aktivita je cestou, jak ventilovat stres a napětí, které člověka provází na každém kroku. K tomu připočtěme určitou nutnost kultivovaného jednání s okolím – nelze vždy reagovat tak, jak nám naše pudy velí, tj. útěkem či útokem. Člověk v sobě spoustu věcí hromadí a je jen otázkou času, kdy vyplavou na povrch. Ať už ve formě psychické (agrese, psychické zhroucení, „zbláznění se“) nebo fyzické (různé typy onemocnění – autoimunitní, nádorová, srdeční infarkt, mozková příhoda, nejrůznější bolesti atd.).  A právě pohyb je jednou z cest, jak napětí a stres ze sebe dostat.

Jedním z důvodů, proč pohyb působí tak dobře na psychiku, je to, že při fyzické zátěži dochází k uvolňování zvláštních látek z mozku, tzv. endogenních opioidů (nazývají se endorfiny, enkefaliny a dynorfiny). Tyto látky působí podobně jako opioidy typu morfinu, opia či kokainu. Přináší tedy pocit uspokojení, radosti, euforie, pozitivního náhledu na svět. Druhou, velmi významnou vlastností je jejich působení proti bolesti (analgetický efekt). Proto pohyb, ale třeba také relaxace, jsou jednou z možností, jak lze různé bolesti ovlivňovat. V této souvislosti zmíníme i to, že k uvolnění těchto látek dochází také při stimulaci akupunkturních bodů jehličkami v rámci akupunktury (vědecky podloženo).

V neposlední řadě bychom zde uvedli i efekt na spánek. Příjemná únava vyvolaná cvičením, odreagování se a vybití stresu plus vyplavení výše uvedených látek z mozku zcela určitě povedou ke zlepšení spánku; usnadní usínání, sníží četnost probouzení v noci a ráno navodí pocit osvěžení.

U dětí je pohyb jedním z přirozených projevů. Uvádí se, že stráví nejrůznějšími formami pohybu 70 až 80% doby bdění. U dětí jsou také výrazně propojeny emoce a pohyb. Má-li dítě radost, pak ji vyjádří spíše pohybem než slovy. Pokud jej pohybová aktivita nebaví, dá to jasně najevo. Pro děti je typické rychlé střídání různých pohybových aktivit, což napomáhá udržovat zájem a soustředěnost a co je velmi důležité, v krátkých pauzách mezi činnostmi je schopné velmi dobře regenerovat jak fyzicky, tak psychicky.

Shrnutí účinků pohybu na psychiku:

  • Snížení úzkosti a deprese, zlepšení nálady
  • Tlumení dopadu stresu na organismus
  • Zvýšení sebedůvěry a motivace k různým činnostem
  • Zlepšení spánku
  • Zlepšení pracovní výkonnosti (fyzické i mentální)
Michal Kusyn
MUDr. Michal Kusyn je lékař s atestací v oboru rehabilitace a neurologie. Bc. Pavla Kusynová Vichnarová je fyzioterapeutka, aktuálně matka dvou malých dětí. Oba se celý život věnují cvičení, jak teoreticky, tak prakticky. Jsou tvůrci webu detiapohyb.cz, kde se snaží vést děti a jejich rodiče k rozvoji přirozeného pohybu, ke správně vedenému cvičení jako prevenci vzniku vadného držení těla a svalové nerovnováhy, jejichž výsledkem jsou bolesti zad a kloubů v budoucnu. Seznamte se s námi na www.detiapohyb.cz
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů