Naše filosofie

Jsme stvořeni k pohybu a jsme stvořeni pohybem. Pohyb nás odlišuje od neživé přírody. Pohyb = život. Co se nehýbe, je mrtvé. Conditio sine qua non.

Milujeme pohyb, milujeme cvičení. Běh, posilování, dovádění s dětmi, honění se za míčem, lezení po skalách, jógu. Možnosti pohybu jsou rozmanité. Jedno však mají společné - zákonitosti a principy, na kterých se vše odehrává.

Naší filosofií je podporovat pohyb; pohyb přirozený, všeobecný, fyziologický; podporovat kvalitu, ne kvantitu. 

Naším cílem je vybudovat u cvičících co nejkvalitnější pohybovou základnu; čím dříve, tím lépe. Proto začínáme již u dětí. Kvalitní pohybová základna bude určovat to, jak bude dotyčný snášet v budoucnu pracovní, event. sportovní zátěž. Právě nedostatečně vybudovaná pohybová základna je zdrojem vadného držení těla, které postihuje každé třetí dítě školou povinné.

Jak v tomto terénu můžeme chtít, aby se dítě věnovalo závodně sportu, který představuje prakticky vždy dlouhodobou jednostrannou zátěž? Trénink 4-5x týdně, o víkendech zápasy; bez dostatečné regenerace, bez dostatečné kompenzace. Jen výkony a výkony. Co bude následkem? Častější zranění, bolesti pohybového aparátu, snížení výkonu, předčasně ukončená kariéra, snížené pracovní uplatnění. 

Pak přijde zařazení do pracovního procesu, ve většině případů každodenní jednostranná zátěž, ať už těžká fyzická nebo jen sedavá u počítače. Odtud je už jen krůček k tomu, aby se dříve či později začaly objevovat typické potíže - bolesti páteře, hlavy, kloubů. A to vše možná jen proto, že jsme si v dětství nestihli vybudovat kvalitní pohybový základ.

Ti uvědomělejší se po práci vrhnou na cvičení - běhají, chodí do posilovny, na aerobik, bosu, TRX atd. Bohužel často pod "odborným" dohledem jen dále prohlubují patologii. Cvičení páchá více škody než užitku. Není totiž jedno, jak daný cvik provedete, jak vypadá vaše výchozí poloha, jestli je noha či ruka postavena tak či onak. I ta nejdražší vibrační plošina či nejmodernější posilovací stroj je k ničemu, pokud cvik v nejjednodušším provedení, na zemi, bez pomůcek, není proveden správně. Naopak, každé další ztížení provedení bude rozvíjet svalovou nerovnováhu.

Cvičení přeci není jen o tom, jak svaly vypadají vzhledově. K čemu mít "pekáč buchet" na břiše, když jednoduchý test odhalí naprostou neschopnost zapojit břišní svaly do celkového fungování těla. A "sklapovačky" či "sedy-lehy" opravdu nejsou tím správným řešením. 

Cvičení není jen o síle či rychlosti - obecně o výkonu, kvantitě. Je hlavně o kvalitě pohybu, o prospěšných účincích na lidské tělo, o schopnosti vnímat vlastní tělo, o orientaci v prostoru, o rovnováze, o schopnosti relaxace atd.

Naším cílem je poukázat na principy cvičení, na to, jak cvičit správně, jak se vyvarovat chyb, jak odstranit některé všeobecně rozšířené mýty a nedorozumění.

Díky anatomii víme mnohé o svalech, díky neurofyziologii víme mnohé o řízení pohybu. A díky vývojové kineziologii víme, jak se dítě motoricky vyvíjí, jaké polohy zaujímá ve svém fyziologickém vývoji. Tyto poznatky se snažíme převádět do denní praxe cvičení.