Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách, těší nás Váš zájem. Bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních činnostech bereme na zřetel.

 

Co se rozumí pod pojmem osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Mezi obecné osobní údaje se řadí jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam.

Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).

 

Co se děje, když navštívíte naše stránky?

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Cookies

„Cookies“ jsou drobné kousky informací uložené ve vašem internetovém prohlížeči, jež shromažďují údaje jako je typ vašeho prohlížeče, váš operační systém, navštívené webové stránky, doba návštěv, prohlížený obsah či prohlížené reklamy.

Cookies používáme k tomu, abychom mohli naše webové stránky upravit dle Vašich potřeb, nabízet vám kvalitnější a personalizované služby a zapamatovat si některé vaše volby, abyste je nemuseli zadávat znovu. Cookies nám dále umožňují zjišťovat pohyb směřující na naše webové stránky, včetně navštívených stránek, počtu návštěvníků a použitých tras.

Cookies ve vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení můžete manuálně zakázat či povolit. Většina internetových prohlížečů nabízí možnost přijmout nebo odmítnout určité konkrétní cookies nebo určité typy cookies a také možnost odmítnout nebo vymazat všechna cookies. Konkrétní postup závisí na Vašem prohlížeči. Pokyny k použití této funkce naleznete v nápovědě k Vašemu internetovému prohlížeči. Omezení nebo zablokování cookies však může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

 

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje (účel zpracování)?

Vaše údaje potřebujeme proto, abychom s Vámi mohli osobně komunikovat, posílat Vám informace, které Vás zajímají, informovat Vás o novinkách, které se u nás staly, nabízet nebo poskytnout Vám naše produkty nebo služby. Také je využijeme v rámci zpětné vazby pro vylepšování našich služeb a produktů.

 

O jaké osobní údaje se bude jednat?

Vždy budeme chtít pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme ke komunikaci s Vámi. Jejich rozsah bude záviset na účelu naší komunikace s Vámi.

Odběr newsletteru: jméno a emailová adresa; abychom Vám mohli zasílat informace a správně Vás oslovit. Při registraci můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů formou tzv. double opt-in (dvojí potvrzení). Na základě toho Vám pak můžeme posílat informace, které Vás zajímají. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání Vašeho zájmu o naši činnost, nejdéle po dobu 5 let. Před vypršením této doby si Vás dovolíme požádat o obnovení souhlasu. Odhlásit se z odběru můžete kdykoliv prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je uveden v patičce každého emailu nebo přes kontaktní formulář.

Stažení ebooku: jméno a emailová adresa; i když je ebook ke stažení zdarma, jeho tvorba zdarma není. Stojí nás čas, úsilí a občas i nějakou tu korunu při získávání informaci nebo při tvorbě grafické podoby. I když Vás tedy ebook peníze nestojí, dovolujeme si Vám jej nabídnout výměnou za Vaši emailovou adresu a jméno. Při registraci můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů. Na základě toho Vám pak můžeme posílat další informace, které Vás mohou zajímat. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání Vašeho zájmu o naši činnost, nejdéle po dobu 5 let. Před vypršením této doby si Vás dovolíme požádat o obnovení souhlasu. Odhlásit se z odběru můžete kdykoliv prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je uveden v patičce každého emailu nebo přes kontaktní formulář.

Přihláška ke cvičení: jméno, příjmení a datum narození dítěte - to abychom věděli, kdo k nám přijde a kolik má let; a dále jméno a příjmení rodiče - s ním budeme komunikovat, jakožto se zákonným zástupcem dítěte; a také mail a telefon na rodiče - kvůli organizačním věcem (zrušení cvičení, omluvy apod.), a také pro případ nouze, pokud rodiče dítě na cvičení nechávají samotné.

 

Co se s Vašimi osobními údaji po zadání děje?

Vaše údaje zařadíme do své databáze, abychom je mohli použít pro další komunikaci s Vámi. Dále tyto údaje různě segmentujeme (rozdělujeme). To proto, abychom před každou akcí nemuseli pokaždé prohledávat celou databázi. Dále nám segmentace pomáhá v tom, abychom Vám mohli posílat jen ty informace, které Vás budou zajímat a neobtěžovali Vás tím, co Vás zajímat nebude.

Zpracování osobních údajů je ale širší pojem a rozumí se jím jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Potvrzujeme, že jsme splnili svou registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsme registrováni pod č. 00067076.

Správcem údajů je společnost Aku-Fyzio, s.r.o, IČO 07768991, se sídlem Kostelní 96/23, 70200 Moravská Ostrava. Kontaktní údaje na správce naleznete zde.

Zpracovatelem údajů je společnost SmartSelling a.s., IČO 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, jejíž aplikaci SmartEmailing využíváme.

Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje nikomu dalšímu nepředáme. Pokud bychom usoudili, že někdo další by pro Vás mohl být zajímavý, nejprve se Vás zeptáme a požádáme o souhlas k předání údajů.

Výjimku tvoří povinnost poskytnout osobní údaje v souladu s podmínkami platného právního procesu nebo v případech, kdy to požadují orgány zabývající se prosazováním práva. Takové poskytnutí osobních údajů může být učiněno i bez vašeho souhlasu a vědomí a bez předchozího oznámení v souladu s podmínkami platného právního procesu.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Přejímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Blíže o bezpečnosti softwaru SmartEmailing najdete zde.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Jsme povinni uchovávat osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, k nimž byly tyto osobní údaje shromážděny, pokud nám platné právní předpisy výslovně neukládají povinnost uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu.

 

A co když se Vám něco nelíbí nebo máte pochybnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji? Jaká máte práva?

Máte právo požadovat vymazání nebo aktualizaci jakýchkoli neúplných, nesprávných, nevhodných nebo zastaralých osobních údajů. Pokud se budete domnívat, že některé z informací, jež o vás evidujeme, jsou neúplné, nesprávné, nevhodné nebo zastaralé, informujte nás o této skutečnosti a my provedeme v platných zákonných lhůtách potřebné opravy nebo výmazy.

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás evidujeme. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané.

Máte právo požadovat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové účely. Pokud si nepřejete nadále dostávat od nás informace, kontaktujte nás.

Kontaktní emailová adresa je michal@detiapohyb.cz.

Máte právo podat stížnost na postup při nakládání s Vašimi osobními údaji o dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.