Pohybová aktivita u dětí 3. – otázka anaerobní zátěže

Krátkodobé výkony v trvání několika sekund až 1-2 minut jsou kryty tzv. anaerobním metabolismem (spalováním sacharidů). Pro představu jde typicky například o běhy na krátké vzdálenosti nebo pobyt na ledě při hokeji (kolem 45 s). U dětí je to typický spontánní pohybový projev – honění se, praní se, dovádění, fotbal v jejich podání. Krátká intenzivní činnost s následným zvolněním či pauzou.

Z hlediska krytí energie je zajímavé, že pro tento typ zátěže je dětský organismus hůře vybaven než dospělý. Což je paradoxní, protože právě pro děti je tento typ zátěže typický. Naopak u aerobního krytí výdeje energie zajišťovaného převážně tuky (vytrvalostní charakter zátěže) si dětský organismus vede lépe než dospělý. Příčina tohoto jevu není dosud zcela objasněná.

Jen pro názornost – když necháme 18-ti letého adolescenta intenzivně cvičit 30 s, zjistíme, že jeho organismus pracuje na tzv. kyslíkový dluh, neboli zátěž je hrazena výhradně anaerobně (spalují se sacharidy). Pokud stejné zátěži vystavíme 10-ti leté dítě, bude energii krýt anaerobně (sacharidy) jen z 20%, přičemž na zbylých 80% využije tuky (aerobní krytí energie). To je velmi zajímavé a ukazuje to, že srdečně-cévní a dýchací systém dítěte je prostě schopen dodat tkáním dostatek kyslíku i při tak krátce trvající zátěži. Co by za to někteří dospělí dali, kdyby mohli hubnout už při tak krátce trvající zátěži.

Šedá teorie tedy praví, že by děti díky zhoršené kapacitě anaerobního metabolismu měly hůře snášet krátkou, rychlou a intenzivní zátěž. Paradoxně a navzdory teorii děti při své spontánní aktivitě právě tuto činnost vyhledávají. Potvrzují to i výzkumná pozorování, která udávají, že u dětí ve věku 6-10-ti let je 95% jejich aktivity tvořeno zátěžemi kratšími než 15 s.

Reakce dětí na zátěž je tedy jiná než u dospělých a plně jejich organismu vyhovuje. Všestrannou i intenzivní aktivitu plně zvládají za zcela fyziologických poměrů.

 

Předchozí díly miniseriálu:

Pohybová aktivita u dětí 1. – vliv na růst a vývoj

Pohybová aktivita u dětí 2. – otázka vytrvalosti

Michal Kusyn
MUDr. Michal Kusyn je lékař s atestací v oboru rehabilitace a neurologie. Bc. Pavla Kusynová Vichnarová je fyzioterapeutka, aktuálně matka dvou malých dětí. Oba se celý život věnují cvičení, jak teoreticky, tak prakticky. Jsou tvůrci webu detiapohyb.cz, kde se snaží vést děti a jejich rodiče k rozvoji přirozeného pohybu, ke správně vedenému cvičení jako prevenci vzniku vadného držení těla a svalové nerovnováhy, jejichž výsledkem jsou bolesti zad a kloubů v budoucnu. Seznamte se s námi na www.detiapohyb.cz
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů