Typy svalové kontrakce II – excentrická kontrakce

 

V dnešním díle se podíváme na druhý typ svalové kontrakce, excentrickou kontrakci.

Pokud jste nečetli první díl o koncentrické kontrakci, najdete jej ZDE.

Při excentrické kontrakci je směr pohybu opačný než u kontrakce koncentrické, sval se při této činnosti nezkracuje, ale protahuje. Sval se sám o sobě protáhnout nedokáže, může se aktivně jen zkrátit a stah povolit. K tomu aby se protáhnul do výchozí polohy potřebuje buď jiný sval (tzv. antagonista, protihráč), který leží obvykle na opačné straně kloubu (protažení bicepsu umožní triceps) nebo nějakou vnější sílu, například závaží.

Pokud se podíváme na obrázek, pak excentrickou kontrakci bicepsu představuje návrat paže zpět do výchozí polohy, tedy do natažení v lokti. Je třeba si uvědomit, že nejde o prosté spuštění paže, které obstará v podstatě gravitace. V tomto případě by se biceps jen pasivně protahoval a o kontrakci bychom nemohli mluvit. O excentrickou kontrakci půjde v případě, kdy se biceps bude povolovat zcela kontrolovaně, bude brzdit natahování paže v lokti. Z praktického hlediska posilování je i kontrolované spouštění paže (v tomto případě) vlastním posilovacím cvičením. Jednak se sval zapojuje i v této fázi pohybu a jednak se tím chrání příslušný kloub, který by při nekontrolovaném spouštění paže musel celý pohyb brzdit. Tím by docházelo k přetěžování vazů kloubu, drobným poraněním a vzniku bolestí v budoucnu.

O excentrické kontrakci je známo, že sval při tomto typu činnosti je schopen vyvinout větší sílu, než při kontrakci koncentrické. Uveďme si konkrétní situaci – vezměme cvik, kdy zvedáme závaží ohýbáním paže v lokti (bicepsový zdvih, tj. opačný pohyb než na obrázku). Například budeme schopni takto zvednout maximálně 20 kg. Pokud nám někdo na konci pohybu závaží vezme a místo něj nám tam naloží 30 kg, tak jej samozřejmě neudržíme a předloktí bude klesat k zemi. Právě tehdy začne biceps pracovat v režimu excentrické kontrakce a bude pohyb do jisté míry brzdit. Důvodem, proč je sval při excentrické kontrakci schopen vyvinout větší sílu, je to, že kromě svalových vláken se na pohybu, resp. jeho brzdění, podílí i vazivová složka, která je tužší a brání protažení svalu.

Pokud bychom v případě našeho cviku místo 30 kg závaží naložili například 60 kg závaží, pak by došlo při snaze o výrazné brzdění nebo zastavení pohybu k poranění bicepsu (natržení, resp. přetržení svalu). Pro tuto situaci jsou ve svalu přítomny tzv. šlachová Golgiho tělíska, které registrují napětí ve šlaše. Pokud vyhodnotí, že zátěž na sval je příliš silná, vyvolají okamžitou relaxaci svalu. Tato činnost není závislá na naší vůli, sval reaguje zcela reflexně. Z toho plyne zásadní praktický důsledek, a sice že sval může vypnout zcela neočekávaně a může dojít k poranění cvičícího pádem činky!

Excentrická kontrakce zatěžuje sval více než kontrakce koncentrická. Typickým příkladem jsou více bolavé svaly nohou při dlouhém sestupu z hor než při výšlapu na jejich vrchol. Stejně tak stojí excentrická kontrakce za bolestmi svalů břicha při cviku sed-leh (jak je to vlastně se zapojením břišních svalů u tohoto cviku a vůbec o jeho smysluplnosti, si povíme někdy příště). Také se uvádí, že po excentrickém cvičení dochází k většímu nárůstu síly než při cvičení koncentrickém (u sportovců i netrénovaných jedinců). Současně je ale tento typ kontrakce náročnější na koordinaci a kontrolu.

Pokud bychom měli opět nějak shrnout pojem excentrická kontrakce, pak jde o pohyb svalu, který znamená od středu, od centru svalu. Heslovitě pak bychom použít povel: „BRZDI„.

Zdroj obrázku: Wikipedie; OpenStax, https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@8.25:fEI3C8Ot@10/Preface
Michal Kusyn
MUDr. Michal Kusyn je lékař s atestací v oboru rehabilitace a neurologie. Bc. Pavla Kusynová Vichnarová je fyzioterapeutka, aktuálně matka dvou malých dětí. Oba se celý život věnují cvičení, jak teoreticky, tak prakticky. Jsou tvůrci webu detiapohyb.cz, kde se snaží vést děti a jejich rodiče k rozvoji přirozeného pohybu, ke správně vedenému cvičení jako prevenci vzniku vadného držení těla a svalové nerovnováhy, jejichž výsledkem jsou bolesti zad a kloubů v budoucnu. Seznamte se s námi na www.detiapohyb.cz
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů