Vliv pohybové aktivity na lidský organismus

Všeobecně se tvrdí, že pravidelná pohybová aktivita, cvičení nebo sportování, má příznivý vliv na lidské tělo. S tímto tvrzením můžeme bezpochyby souhlasit. Představuje tedy pádný důvod pro to, abychom se do pravidelného cvičení pustili. A jelikož první krok, tedy rozhodnutí začít cvičit, bývá nejtěžší (možná hned po stanovení odkdy skutečně začneme), zveme vás na výpravu po lidském těle. Ukážeme si, jak cvičení působí na jednotlivé orgány či orgánové soustavy, k jakým změnám díky pravidelnému pohybu dochází a jak to může ovlivnit prevenci či léčbu různých onemocnění. Toto téma je velmi rozsáhlé a vydalo by na celou knížku. My se budeme snažit ukázat to nejdůležitější a nejzajímavější.

Všechny účinky na organismus, o kterých se budeme dále zmiňovat, se samozřejmě týkají pravidelné a přiměřené pohybové aktivity. K požadovaným změnám dochází za různě dlouhou dobu, většinou v řádu týdnů až měsíců. Ale nezoufejte, stojí to za to. Tak jako u všeho i zde platí „všeho s mírou“. Ve vrcholovém sportu či při příliš intenzivním sportování se vedle pozitivních účinků objevují také účinky negativní, které postupem času převládnou, a taková pohybová aktivita je již pro tělo škodlivá.

Při četbě můžete jít postupně systém za systémem nebo se podívat jen na to, co vás zajímá. 

A protože sportovat se má již od útlého věku, uvedeme také vlivy na dětský organismus, pokud se budou lišit oproti dospělým nebo budou jinak zajímavé.

Některým orgánům jsme věnovali více prostoru, a proto na konci kapitoly najdete krátké shrnutí účinků.

Psychika

Sice nejde o orgán jako takový, ale neoddělitelně k tělu patří. Psychikou začínáme z více důvodů...

Více informací