HNOJNÍK OBECNÝ

Coprinus comatus
Maotou guisan, jituigu
Coprinus

HNOJNÍK OBECNÝ

Latinsky: Coprinus comatus

Čínsky: Maotou guisan, jituigu

Čeleď: Agaricaceae

Droga

Houba

Chuť

Sladká

Povaha

Neutrální

Tropismus

Slezina, žaludek

Účinky dle tradiční čínské medicíny

  • Harmonizuje slezinu a žaludek
  • Podporuje již žaludku, plic a ledvin
  • Pročišťuje horkost z prázdnoty

Použití

 

Doporučené kombinace

  • Regulace hladiny krevního cukru při diabetu (hlavní indikace) - Coprinus + Maitake (DM II. typu)
  • Podpora metabolismu a trávení - Coprinus + Auricularia
  • Zlepšení krevního oběhu - Coprinus + Agaricus, Coprinus + Hericium
  • Doplňková terapie sarkomů a nádorů závislých na hormonech - Coprinus + Agaricus, Coprinus + Reishi, Coprinus + Coriolus , Coprinus + Shiitake

Stručný popis

Coprinus (Coprinus comatus) je houba, která roste od léta do podzimu, a to hlavně na otevřených místech, tj. loukách, okrajích lesů, zahradách… upřednostňuje půdu, která je bohatá na dusík. Osídluje oblasti severní polokoule, hlavně pak Evropu a Severní Ameriku. 

Coprinus je jedlý, ale konzumují se pouze mladé plodnice, které jsou bílé a uzavřené, později výrazně tmavnou a jsou méně chutné, až nepoživatelné. Po konzumaci Coprinu se nedoporučuje pít alkohol, může mít účinky jako antabus, tj. vyvolává zvracení.

Hnojník je možné pěstovat i uměle, a to i v místnostech.

Coprinus byl poprvé popsán dánským přírodovědcem O. F. Müllerinem v roce 1780. Dostal jméno Agaricus comatus, jako Coprinus comatus ho označil v roce 1797 Ch. H. Persoon.

Coprinus má podobně jako jiné vitální houby zdraví prospěšné účinky, které se samozřejmě odvíjejí od jeho složení, resp. sloučenin, které obsahuje.

Obsahové látky

Polysacharidy

Polysacharidy tvoří v sušině největší podíl. V Coprinu jsou polysacharidy nerozpustné ve vodě, tj. hrubá vláknina, která podporuje trávení, peristaltiku a také správné složení střevního mikrobiomu. Krom nerozpustných polysacharidů v sobě Coprinus skrývá také vstřebatelné polysacharidy, kam patří i glukany. Jedná se o různě větvené α-D-glukany: α-D-Glcp-(1→6)- nebo α-D-Glcp-(1→6)-α-D-Glcp-(1→6). Nechybí ani β-D-glukany.

V Coprinu se také nacházejí pentasacharidy a disacharidy, např.  α,α-trehalóza [α-D-Glcp-(1↔1)-α-D-Glcp].

Aminokyseliny a bílkoviny

Velmi důležitou součástí Coprinu jsou také aminokyseliny. Analýzami se zjistilo, že obsahuje 8 esenciálních aminokyselin valin>leucin>lysin>isoleucin>threonin>fenylalanin>tryptophan>methionin. Velké zastoupení má také kyselina glutamová, které mu dodává dobrou chuť. Navíc překvapivě Coprinus obsahuje také ornitin a gama aminomáselnou kyselinu (GABA), což je neurotransmiter regulující neuronální excitabilitu a svalový tonus. Vodný extrakt z Coprinu dovede blokovat aktivitu angiotensin konvertujícího enzymu až o 30 %, funguje tedy jako ACE inhibitory podávané pacientům s vysokým krevním tlakem.

Minerály a vitamíny

Minerální a stopové prvky jsou v Coprinu zastoupeny vápníkem, hořčíkem, sodíkem, draslíkem, železem, mědí, zinkem, manganem.

Z vitamínů je v Coprinu vitamín B1, B2, kyselina niacinová, vitamín C

Mastné kyseliny

Rozbory složení Coprinu odhalily, že v sobě má také mastné kyseliny. A to 2 nenasycené – linolovou a olejovou, a 3 nasycené – palmitovou, stearovou a myristovou.

Další látky

Coprinus dála obsahuje saponiny, steroidy, terpenoidy, flavonoidy, alkaloidy a srdeční glykosidy či comatin – fenolická substance s hypoglykemickou aktivitou.

Vliv na lidský organismus

Imunita

Imunitní systém je pro náš život velmi důležitý. Jeho nedostatečné funkce jsou spojené s častými infekcemi, u těžkých imunodeficitů i se smrtí. Jeho přílišná aktivita ale může poškodit tkáně. Coprinus je díky svým složkám účinný v ovlivnění imunitního systému. Umí imunitní systém podpořit ve funkci, ale také jej tlumit, pokud je reakce imunitního systému nadměrná, či je namířena proti neškodným antigenům (alergenům), či dokonce vlastním antigenům, jak to vidíme v případě autoimunitních nemocí.

Polysacharidy z Coprinu, pokud jsou přidány k buněčné kultuře, dokážou podpořit aktivitu makrofágů a také produkci oxidu dusnatého. Došlo také k proliferaci, tedy pomnožení imunitních buněk.

Jeho stimulační účinky vědci testovali např. na kachnách. 320 kachňat rozdělili do 4 skupin. Každou krmili jinou stravou, 1 skupinu běžnou a další s různými koncentracemi Coprinu 2%, 4%, 6%. Kachňata, které měla potravu s Coprinem se rychleji vyvíjela a rostla. Navíc se prokázalo, že u nich došlo ke zvýšení aktivity imunitního systému, zvýšil se počet imunitních buněk i koncentrace prozánětových cytokinů.

V jiné studii se prokázalo, že Coprinus umí snižovat zánět, tuto schopnost mají triglyceridy, které jsou v něm obsažené, společně s tím došlo také ke snížení oxidačního stresu a také vnímavost bolesti. Snižuje tedy taktilní hyperalgezii, která provází zánět.

Na ergothion bohatý extrakt z Coprinu také snižuje zánět vyvolaná UV-B zářením.

Infekce

Infekce, resp. infekční mikrobi jsou všude kolem nás, a za to, zda onemocníme či ne, zodpovídá náš imunitní systém. Ale i pokud je silný, tak můžeme onemocnět. Patogeni totiž mají schopnosti a mechanismy, tak do těla proniknout, obejít imunitní systém atd. Mnohé, zvláště virové infekce, pak mohou velmi rychle končit smrtí. Přitom na velmi málo virových infekcí existují léky. U bakterií je tomu jinak, zde máme k dispozici antibiotika, ale velký problém je, že se zvyšuje rezistence bakterií k antibiotikům. Antibiotika nezabírají. Stále se tedy hledají možnosti, jak bojovat s infekcemi.

Coprinus účinně bojuje s některými virovými infekcemi, např. s HIV, neboť blokuje reverzní transkriptázu, díky níž může dojít k replikaci viru.

Bakterie, na kterých byl Coprinus úspěšně testován, jsou např. i zlatý stafylokok. Umí inhibovat růst kolonií. Bakterie se nemnoží, při vyšších dávkách pak i umírají. Dále si Coprinus poradí i s Pseudomonas aeruginosa, která velmi často osídluje plíce nemocných s cystickou fibrózou.  Za tímto efektem stojí coprinuslakton, což je (3R,4S)-2-metylen-3,4-dihydroxypentanoickou kyselinu 1,4-lakton.

Dále pak bojuje i s parazity, a to např. nematodami a hlísticemi. Obsahuje totiž látky, které hlístice znehybní.

Antioxidační účinky

Volné radikály vznikají při běžných pochodech v těle, ale s nimi si umí tělo poradit a neutralizovat je. V případě vystavení škodlivinám, zánětu, stresu se však tvorba volných radikálů výrazně zvyšuje a tělo již není schopné je neutralizovat. Volné radikály jsou vysoce reaktivní a mohou reagovat s lipidy v membránách buněk, dochází k lipoperoxidaci, ale také mohou reagovat s bílkovinami, i DNA. Volné radikály tedy urychlují degeneraci organismu, jsou rakovinotvorné a mutagenní. Je tedy dobré tělu pomoci a dostat mu antioxidanty s potravou. Je možné využít i Coprinus. Jeho antioxidační účinky byly testovány v roztocích s volnými radikály, v přítomnosti Coprinu docházelo k poklesu koncentrace volných radikálů. Byl také testován na zvířatech, jimž byl podán alloxan či tetrachlormetan, tedy toxické látky, které vyvolají poškození tkáně, a tedy i oxidační stres. V krvi se zvyšují hodnoty související s peroxidací lipidů i aktivitou kataláz. Coprinus však tomuto stavu předchází. Jeho podávání snižuje oxidační stres. S velkým úspěchem vychytá např. superoxidové radikály, a to díky fenolům, flavonoidům a polysacharidům.

Onkologie

Malignity jsou v dnešní době v populaci poměrně časté. Nejvíce se vyskytují rakoviny tlustého střeva a rekta, plic, u žen pak i prsu a děložního čípku, u mužů prostaty. Ačkoli jsou možnosti dnešní medicíny velké, stále jsou pacienti, kteří nemoci podlehnou. Ani léčba samotná není zcela bezpečná a provází ji množství nežádoucích účinků. I kvůli tomu se vědci stále snaží najít možnosti, jak pacienty zachránit, a přitom použít léčbu, která bude šetrná. Hledají tedy i látky, které jsou obsažené v přírodě, i v houbách.

Coprinus dle pokusů umí bojovat s rakovinou. Ve studiích na buněčných kulturách z rakovinných buněk, např. buněk rakoviny vaječníků, se prokázalo, že tyto v přítomnosti Coprinu ztrácejí životaschopnost. Navíc se aktivují nitrobuněčné signální cesty, které vedou ke smrti nádorové buňky.

Díky své protihormonální aktivitě je možné využít Coprinus i u rakoviny prostaty, její buňky reagují na přítomnost testosteronu, neboť mají receptory, které jej navážou. Dále pak je to stejné u rakoviny prsu či vaječníků. Pod vlivem hormonů tyto nádory více rostou. Proto jsou při léčbě hormonálně senzitivních nádorů využívány blokátory hormonů. Coprinus u rakoviny prostaty funguje jako androgenní antagonista. Váže se na receptor pro mužské pohlavní hormony, ale neaktivuje jej a znemožní vazbu mužských pohlavních hormonů, které by nádorový růst potencovaly. V přítomnosti Coprinu dochází také k snížení proliferace a životaschopnosti rakovinných buněk.

Coprinus nejenže zabíjí rakovinné buňky, ale také posiluje protinádorovou imunitu. Imunitní systém pak více útočí na rakovinné buňky a zabíjí je. Toto vědci zjistili při pokusech na buňkách sarkomu. Krom pokusů in vitro, na buněčné kultuře, se prováděly také pokusy na myších, kterým byl nádor implantován. U myší s nádorem, kterým byl podáván Coprinus, došlo ke zvýšení počtu imunitních buněk, zvětšila se slezina i brzlík, tedy imunitní orgány. V průběhu léčby se také zmenšil nádor.

Vliv na hladinu glukózy v krvi

Cukrovka, diabetes mellitus, je onemocnění, které je spojené se zvýšenou glykémií, tedy hladinou cukrů v krvi, pokud není léčená. V jednoduchosti je možné říct, že rozeznáváme dva typy. Typ I je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k zánětu slinivky, který vede k zničení buněk, které produkují inzulin. Pacienti tedy mají nedostatek inzulinu a je nutné je léčit jeho podáváním. U typu II nemusí být problémem nedostatek inzulinu, ale také inzulinorezistence. Tento typ je spíše u lidí, kteří trpí nadváhou atd. Coprinus umí hladinu cukrů v krvi regulovat. Toto bylo prokázáno mnoha studiemi. Ty byly prováděny na myších či krysách. U těchto hlodavců je vyvolán stav, který odpovídá lidskému diabetu, a to např. podáním alloxanu či streptozocinu. U hlodavců dochází k nárůstu hladiny cukrů, glykovaného hemoglobinu atd. Pokud je však hlodavcům k potravě přidáván také Coprinus, dochází k poklesu glykémie i koncentrace glykovaného hemoglobinu, zlepšuje se také glukózová tolerance a je obnovena inzulinosenzitivita.

Navíc u neléčených hlodavců došlo také ke skokovému zvýšení hmotnosti poté, co byl vyvolán diabetes, u hlodavců s Coprinem k tomuto nedošlo.

Vliv na játra

Ochrana jater

Játra jsou pro organismus velmi důležitá, nejsou jen detoxikační jednotkou, ale také se v nich metabolizují živiny, syntetizují bílkoviny aj. Játra mohou být poškozena toxiny, léky, infekcemi atd. Dochází k jejich fibrotizaci a následně i cirhóze a selhání. Coprinus umí předcházet poškození jater. Krysám byl podán alkohol a došlo k poškození jater. Části krys byl podán Coprinus a u nich nedošlo k tak výraznému poškození, nezvýšila se koncentrace jaterních enzymů ALT, AST v krvi, nedošlo také k narušení mitochondriálních membrán atd. Coprinus také zabránil rozvoji ztukovatění jater.

Zdroj informací:

P. Valíček - Houby a jejich léčivé účinky; Start, 2014

cinskyherbar.cz, milanschirlo.cz

Zdroj  obrázků: User:Nino Barbieri / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)