Archiv měsíce: Červenec 2016

Kdo uteče, vyhraje? Aneb vyhnutí se srážce jako komplexní cvičení. 2. část

Strategie řešení střetové situace Pokud jste nečetli 1. část, doporučujeme se k ní vrátit zde. V zásadě můžeme stanovit tři strategie, jak střetovou situaci vyřešit: Únik celým tělem To je asi nejpřirozenější způsob, jak reagovat. Prostě zmizet ze scény. Všimněte si, že takto reaguje spousta zvířat – psi, kočky, zajíci apod., kdy při hrozícím nebezpečí na nic...

Kdo uteče, vyhraje? Aneb vyhnutí se srážce jako komplexní cvičení. 1. část

Kdo uteče, vyhraje? Aneb vyhnutí se srážce jako komplexní cvičení. 1 část Jako srážku můžeme označit jakoukoliv situaci, ve které dochází k fyzickému kontaktu (střetu) člověka s okolím. Ať už jde o srážku s jinou osobou (chtěnou či nechtěnou), se zvířetem, dopravním prostředkem nebo třeba pohybujícím se předmětem (letící balón, padající větev…). Pokaždé půjde o situaci, ve které hrozí větší...

Vadné držení těla (VDT)

Vadné držení těla lze charakterizovat jednoduše jako odchylku od všeobecně uznávané normy. Dříve byla vypracována různá schémata správného držení těla. Jistě si všichni pamatují na pokyny typu „lopatky k sobě“, „vypnout hruď“, „zatáhnout břicho“! Dnes jsou již tyto představy překonané. Moderní pojetí vychází z poznatků vývojové kineziologie. Ta jednoduše řečeno zkoumá motorický vývoj dítěte od narození do doby, kdy se...